Dana Syrová
zakladatelka, ředitelka

MenART jsme koncipovali s jasnou vizí: podpořit talenty, inspirovat, otevřít nové pohledy, zažehnout vášeň, podpořit touhu, zvídavost, zaujetí. Budovat příklady dobré praxe. MenART toto vrchovatě splňuje, a navíc přidává mnohá osobní přátelství. Děkuji všem, kteří jsou připraveni sdílet a všem, kteří se chtějí podílet.

Irena Pohl Houkalová
ředitelka komunikace a public affairs, vedení sekce klasické hudby

V Akademii MenART prožívám neustálou inspiraci a podněty, kde mými učiteli nejsou jen naši mentoři, mistři svých oborů, ale i stipendisté - každý žák a jeho pedagog, se kterými jejich roční cestu sdílím. Jsem přesvědčena, že  lidský um, vnímání krásy, schopnost rozlišovat mezi tím, co je a není estetické a potažmo etické, to vše jsou atributy správně uchopeného uměleckého nadání, které je krásným darem, jenž byl člověku svěřen k tomu, aby jej proměnil ve schopnost vnímat a sdílet krásu a radost, povznášet duši a kultivovat svět.

Zuzana Minaříková
vedení sekce autorské hudby a tanečního oboru

Akademie MenART je velmi intenzivní společné tvoření a sdílení. Sledovat stipendisty, kteří mají možnost setkat se s ikonami ve svém oboru a pracovat s nimi v úzkém kontaktu je pro mě osobně nesmírně pozitivní a silný zážitek. Energie a radost, která tato setkání prostupuje je výjimečná a nabíjející a otevírá nové možnosti a cesty. Přála bych co nejvíce studentům základních uměleckých škol, aby něco takového mohli zažít.

Martina Svobodová
vedení sekce výtvarného a literárně-dramatického oboru

Závidím sama sobě možnost být toho součástí. Vážím si každého okamžiku a všech lidí, kteří do MenARTu vstoupí. Jsou to ti, kteří pochopili, že vzdělání nelze dostat. Za vzděláním je nutno jít.

Markéta Jirásková
marketing a komunikace

Děkujeme za cenné konzultace a rady
David Mareček
David Dittrich
Jan Svoboda