Dana Syrová
zakladatelka, ředitelka

MenART jsme koncipovali s jasnou vizí: podpořit talenty, inspirovat, otevřít nové pohledy, zažehnout vášeň, podpořit touhu, zvídavost, zaujetí. Budovat příklady dobré praxe. MenART toto vrchovatě splňuje, a navíc přidává mnohá osobní přátelství. Děkuji všem, kteří jsou připraveni sdílet a všem, kteří se chtějí podílet.

Irena Pohl Houkalová
ředitelka komunikace a public affairs, vedení sekce klasické hudby

V Akademii MenART prožívám neustálou inspiraci a podněty, kde mými učiteli nejsou jen naši mentoři, mistři svých oborů, ale i stipendisté - každý žák a jeho pedagog, se kterými jejich roční cestu sdílím. Jsem přesvědčena, že  lidský um, vnímání krásy, schopnost rozlišovat mezi tím, co je a není estetické a potažmo etické, to vše jsou atributy správně uchopeného uměleckého nadání, které je krásným darem, jenž byl člověku svěřen k tomu, aby jej proměnil ve schopnost vnímat a sdílet krásu a radost, povznášet duši a kultivovat svět.

Zuzana Minaříková
vedení sekce autorské hudby a tanečního oboru

Akademie MenART je velmi intenzivní společné tvoření a sdílení. Sledovat stipendisty, kteří mají možnost setkat se s ikonami ve svém oboru a pracovat s nimi v úzkém kontaktu je pro mě osobně nesmírně pozitivní a silný zážitek. Energie a radost, která tato setkání prostupuje je výjimečná a nabíjející a otevírá nové možnosti a cesty. Přála bych co nejvíce studentům základních uměleckých škol, aby něco takového mohli zažít.

Martina Svobodová
vedení sekce výtvarného a literárně-dramatického oboru

Závidím sama sobě možnost být toho součástí. Vážím si každého okamžiku a všech lidí, kteří do MenARTu vstoupí. Jsou to ti, kteří pochopili, že vzdělání nelze dostat. Za vzděláním je nutno jít.

Zdeňka Hanáková
fotografka projektu
Kateřina Bendáková
editorka
Markéta Jirásková
marketing

Děkujeme za vstřícné hostitelské přijetí úvodních setkání
Ivona Křivánková, ředitelka ZUŠ Kroměříž, a tým ZUŠ Kroměříž

Děkujeme za cenné konzultace a rady
David Mareček
David Dittrich
Jan Svoboda