O MenArtu

MenART je roční stipendijní program určený dětem a studentům nadaným v uměleckých oborech a jejich pedagogům. Umožňuje jim po dobu jednoho školního roku pracovat v úzkém kontaktu s mentory – výraznými osobnostmi české umělecké scény. MenART realizujeme v oboru hudebním (klasická sekce a sekce bez žánrového omezení), výtvarném, literárně-dramatickém a tanečním.

Program je akreditován MŠMT v systému DVPP.

MenART vznikl, aby pomohl studentům zapáleným do uměleckých oborů, kteří chtějí prozkoumat více do hloubky svůj obor, případně uvažují o tom, že by se mu chtěli věnovat profesionálně a jejich pedagogům na společné cestě.

NÁŠ PŘÍBĚH

My v MenART týmu jsme celoživotně a nevyléčitelně infikováni posedlostí uměním. Chceme pomáhat vytvářet podmínky proto, aby zavedené škatulky na startu neodradily ty, kteří se umí dívat za obvyklé limity nebo do nich nezapadají. Právě jim se často daří celý obor posunout dále. Jsou mezi námi vystudovaní pedagogové s vášní a vírou v obor, vystudovaní umělci a ekonomové. V neposlední řadě jsme rodiče.

Stipendijní program MenART jsme založili v roce 2018 pod křídly Nadačního fondu Magdaleny Kožené společně s budováním festivalu ZUŠ OPEN. Stěžejní myšlenkou bylo poskytnout citlivou a vhodnou podporu nadaným žákům a studentům v raném stadiu jejich rozvoje – v základních uměleckých školách. Postupem času se ale tento cíl výrazně rozrostl. Zjistili jsme, že stejně důležitou podporu potřebují také jejich pedagogové – ať již v podobě prostého setkávání se mezi sebou v rámci společné práce, konzultací s předními odborníky, nebo v oblasti metodiky práce s nadanými žáky, techniky a technologií… Program vyrostl v samostatnou Akademii, která získala akreditaci MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Během šesti předchozích ročníků prošlo Akademií MenART přes 600 studentů a 372 pedagogů ze 346 škol ze všech krajů ČR. Mnoho stipendistů dosáhlo vynikajících výsledků v přijímacích zkouškách na umělecké školy v ČR i v zahraničí, pokračuje na umělecké cestě a sbírá úspěchy též na soutěžních pódiích. Stipendisté mají nejen možnost získat zkušenosti od mistrů svého oboru, ale také vystoupit na prestižních festivalech. Mimořádný prostor pro podporu nejmladší generace ve svých programech otevírají naše největší hudební festivaly Pražské jaro a Smetanova Litomyšl a též Smetanova výtvarná Litomyšl. Mladé talenty rovněž představuje a význam a přínos uměleckého vzdělávání skvěle vyzdvihuje celostátní festival ZUŠ OPEN.

O dalším směřování přemýšlíme každý den a jsme vděčni za momenty, které v MenARTu zažíváme. Děkujeme všem, kteří naši myšlenku podporují.

Podívejte se, jak to u nás chodí. Video vystihuje atmosféru ze zahájení VI. Ročníku. 

Inspirativní setkání jsou v životě zásadní

CÍL MENARTU

Smyslem Stipendijní Akademie MenART je vyhledávání a rozvoj mladých talentů stejně jako podpora a inspirace pedagogů, kteří se jejich výuce věnují. Propojujeme uměleckou praxi a vzdělávání, inspirujeme k výměně zkušeností a navázání vazeb důležitých pro další tvůrčí či pedagogickou činnost v rámci moderních přístupů k uměleckému vzdělávání.

PRO KOHO JE MENART

MenART je tu pro studenty a pedagogy, kteří si potřebují ujasnit vizi, chtějí se inspirovat a získat podněty pro další vzdělávání.

MenART je pro ty, kteří milují umění a chtějí ho mít po kůží.

MenART je o získávání praktických zkušeností a práci na sobě.

MenART propojuje školy na různých úrovních, ale také studenty, pedagogy, profesionály a profesní instituce.  V rámci realizace pracovních setkání Akademie spolupracujeme s Akademií Múzických umění v Praze, UMPRUM a s dalšími vysokými školami (ČVUT, TUL, UJEP...) dle specifik jednotlivých skupin.

Rok v životě začínajícího umělce znamená celé století, co se učení správným technikám, postojům a návykům týče, proto je MenART mimořádnou příležitostí se posunout.

Přijímáme žáky a studenty ze základních uměleckých škol, 2. stupně ZŠ či studenty středních škol, ovšem vždy v tandemu s pedagogem.

Program MenART je akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

MENART+

S ohledem na velký zájem pro nepřijaté zájemce nově nabízíme jednodenní kurzy a konzultace mentorů v rámci MenART+ . Sledujte naše aktuality.

CO NABÍZÍME

 • MenART nabízí dvojici student – pedagog (případně dle oboru skupina studentů – pedagog) stipendium po dobu jednoho školního roku v rámci uceleného programu spolupráce s mentory – výraznými osobnostmi naší umělecké scény.

 • Studenty si do programu vybírají sami zapojení umělci – mentoři na základě zaslaných přihlášek s ukázkami prací, motivačního dopisu a doporučení pedagoga.

 • Stipendium má formu úhrady čtyř až šesti intenzivních pracovních setkání s mentorem (dle oboru) a realizace závěrečných výstupů a prezentací jednotlivých oborů.

 • První setkání skupin je třídenní, ostatní v průběhu roku už probíhají v rámci jednoho dne.

 • Skupiny pod vedením mentorů pracují společně – sdílí zkušenosti, přístupy, techniky a společné pokroky. Důraz je však kladen na individuální přístup a potřeby každého z účastníků.

 • Každá dvojice student/skupina – pedagog obdrží osobní doporučení od mentora

  pro svou další uměleckou činnost a certifikát o absolvování ročního programu. V neposlední řadě také příležitost představit svou práci v rámci veřejných výstupů svého ročníku.

 

PŘÍLEŽITOSTI STIPENDIJNÍ AKADEMIE MENART

Výstupy celoroční práce pravidelně představujeme ve spolupráci se zavedenými festivaly Pražské jaro, Smetanova Litomyšl a Smetanova výtvarná Litomyšl. Taktéž jsou prezentovány v rámci stěžejních projektů celostátního festivalu ZUŠ Open.

 

Za každým úspěšným umělcem stojí osvícený pedagog

ZÁSADY AKADEMIE MENART

 • MenART je nesoutěžní studijní prostředí zaměřené na rozvoj talentu studentů. Mezi klíčové zásady patří respekt k odlišné fázi vývoje každého účastníka, jeho specifické osobnosti, věku i dosavadním zkušenostem. Možnost slyšet, vidět a vnímat ostatní je šancí pro uvědomění si své vlastní cesty i cílů.
 • MenART si primárně neklade za cíl stát se platformou výhradně pro budoucí umělecké profesionály. V souladu se svým mottem „Inspirativní setkání jsou v životě zásadní“ věří, že možnost pravidelné systematické práce s vynikajícími uměleckými osobnostmi může zásadním způsobem ovlivnit mladého adepta umění nejen v rámci jeho potenciální kariéry, ale zásadním způsobem i v ostatních oblastech jeho života a vývoje.
 • MenART ctí výjimečnou roli pedagoga, který je klíčovou osobností pro vývoj mladé umělecké osobnosti. V souladu se svým mottem „Za každým úspěšným umělcem stojí osvícený pedagog“ si klade za cíl být oporou pro pedagogy v jejich práci s nadaným žákem i v rámci jeho povolání, posílit jejich sebedůvěru a respekt v prostředí uměleckého školství, být inspirací pro jejich další pedagogickou práci.
 • Klíčovými atributy MenARTu jsou atmosféra důvěry, bezpečného a vlídného sdílení zkušeností a společné vášně.