Šimon Brejcha

grafika

Grafika by měla chápat princip multiplikace jako výrazový prostředek a technologické postupy volit a využívat výhradně pro jejich nezaměnitelnou jedinečnost. K tomu je potřeba, aby současný umělec-grafik byl schopen neustále experimentovat a opouštět vyježděné koleje tradice. K tomu ale není hned potřeba opouštět “rukodělnou tvorbu” a pracovat digitálně. V takové chvíli pak grafika otevírá svým širokým spektrem výrazových možností přebohaté pole pro tvořivost a hravé zkoumání materiálů a jejich vlastností. 

V našich setkáních vás seznámím s několika novými technikami, které sice z tradice vycházejí, používají stejné nebo podobné principy, ale využívají jiné materiály a postupy. V krátkých jednoduchých cvičeních se účastníci setkání seznámí s novými, v literatuře dosud nepopsanými, technologickými postupy a následnou prací s nimi se mohou dobrat k poznání, jak je tyto neobvyklé aditivní tiskové metody možné nově využívat a kombinovat.  

Rád bych účastníky motivoval k tomu, aby samostatně překračovali limity technik, se kterými se nově seznámí, aby začali sami hledat, experimentovat, kombinovat a nacházet alternativní řešení, aby experimentovali s úpravou kvality tiskových barev i s různou kvalitou papíru.  

Šimon Brejcha pochází z Karlových Varů. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Praze a své výtvarné zkušenosti dále prohluboval v rámci stipendií v mnoha zahraničních ateliérech. Je bytostný grafik. Každý předmět, který mu projde rukama, zkoumá, zda není vhodný k otisku. Tradiční grafické techniky mu k tomu ale nestačí. Když pracuje s dřevořezem – tak rovnou s řetězovou pilou, když rozměrný grafický obraz – tak na plátno obřích rozměrů, když hlubotisk – tak na samé hranici technických a fyzických možností. Hledání limitů tisku přivedlo Šimona Brejchu k objevování nových technologických postupů. Grafiku totiž nechápe jako příležitost k zmnožení drobnokresby, jakkoli ho i tento způsob práce fascinuje. Zajímá jej spíše zmnožení a vrstvení námětu na velkých formátech, což mu umožňuje zkoumat rytmus a hloubku obrazu i proměnu významu tisknutých elementů. Jak sám říká: „Vytisknout jeden trn je významově zcela jiného, než když vytvořím celé trnové pole.“ 

Pro jeho uměleckou práci je typický zájem o experimentování s technologickými postupy a využívání autorských grafických technik pro vytváření velkoformátové grafiky. Jeho díla bývají často zastoupena na významných mezinárodních výstavách grafiky (Japonsko, Čína, USA, Rakousko, Polsko...) a byla vícekrát oceněna na Grafice roku v Praze. V letech 2017, 2019, 2020 byl nominován na Cenu Vladimíra Boudníka.  

Odkazy: 

http://www.simonbrejcha.cz/ 

 

Informace k přihláškám do skupiny Šimona Brejchy:

Věk: 13 + 

Plánovaný maximální počet vybraných účastníků: maximálně 10 žáků/studentů a jejich pedagogové 

K přihlášce, prosíme, připojte fotodokumentaci grafických prací studenta (5 fotografií či scanů). Těšíme se na dopisy od studentů, proč by se rádi dostali do této skupiny, a na doporučující dopisy od pedagogů, proč hlásí právě tohoto studenta. 

Přihlášky přijímáme do 31. 3. 2023.

Program 2023/2024
9/6/2024 Městská galerie Litomyšl

Vernisáž výstavy Na cestě - Smetanova výtvarná Litomyšl

Archiv událostí 2023/2024
24/8/2023 - 27/8/2023 Kroměříž

I. Setkání Akademie MenART

4/11/2023 Praha - ateliér

II. setkání Akademie MenART

17/2/2024 Praha - AVU

III. Setkání Akademie MenART

9/3/2024 Praha - GHMP, Dům U Kamenného zvonu

MenART+/ Šimon Brejcha: Grafická alchymie

6/4/2024 Praha - UMPRUM

IV. setkání Akademie MenART