Pavel Steidl

kytara

Milí hudebníci - malí či velcí, staří či mladí. Všichni máme pravděpodobně velmi podobné vnímání tohoto světa a to jest, že vidíme a chápeme spoustu věcí skrze hudbu. Ta se nám stala řečí, kterou se dorozumíváme mezi sebou samými. Objevujeme, co v nás je, a snažíme se tak dorozumívat i s celým zbytkem světa. Komunikace je jedním z nejdůležitějších poslání hudby, kterou vyjadřujeme věci, na které nám již slova nestačí. Věřím, že její energie dokáže pomáhat i škodit, léčit, rozesmutnit i rozveselit. A to vše jen proto, abychom si uvědomili, že všechny emoce a nálady potřebujeme cítit. Právě proto, že jsme lidé, ne stroje a že takto se dokážeme dorozumět po celé naší planetě.

Celý život jsem měl štěstí, že vedle školního vzdělání jsem potkával umělce, herce, spisovatele,

výtvarníky a hudebníky samozřejmě nejvíce. Mnohdy veliká jména, která nechci jmenovat, neb bych se jen chlubil.

Nicméně, jsou to oni, kteří mi byli tolik potřebnou inspirací, v pravý moment mi pomáhali objevovat pravidla, která snad najdeme jen hluboko v srdci. Jsem velmi poctěn přizváním do tohoto krásného projektu a budu se s vámi velmi rád dělit o jejich myšlenky a vlastní zkušenosti a snad i já vám budu moci pomáhat nacházet sebe sama, i když vím že tato cesta nezná konce. Moc se těším.

Pavel Steidl se narodil v Rakovníku v roce 1961. Jako samouk začal hrát na kytaru a mandolínu v osmi letech. Vystudoval pražskou konzervatoř, kde ho učili mimo jiné Milan Zelenka a Arnošt Sádlík. Ve studiu pokračoval na pražské Akademii múzických umění ve třídě profesora Štěpána Raka. Mimo klasického studia sbíral Pavel Steidl zkušenosti také návštěvami mistrovských tříd, které vedli mimo jiné David Russell, Leo Brouwer nebo Abel Carlevaro.

Roku 1982 se stal vítězem legendární kytarové soutěže Radio France de Paris. Členy poroty byli takové osobnosti jako Alexander Tansman, Antonio Lauro nebo Maria Luisa Anido. Tento úspěch mu definitivně otevřel cestu k budování mezinárodní kariéry. Stal se jedním z nejznámějších kytarových intepretů své generace.

V roce 1987 se rozhodl emigrovat do Nizozemí, kde si po letech studia a čerpání inspirace od různých umělců vytvořil svůj vlastní styl, který respektuje autentickou interpretaci kytarové literatury 19.století na dobové nástroje.  Věnuje se i sólové soudobé hudbě, nevyhýbaje se worldmusic. Maximálně využívá zvukových barevných možností kytary. Pavel Steidl také komponuje a svými skladbami často obohacuje svůj koncertní repertoár.

Často hraje v nejrůznějších komorních souborech, kde spolupracuje s takovými umělci jako je například Carlo Domeniconi nebo Edin Karamazov. Je členem European guitar quartet.

Koncertoval ve více než padesáti zemích světa (Kanada, Kuba, Španělsko, Polsko, Rakousko, Kostarika, Guatemala, Austrálie, Japonsko, Velká Británie, Mexiko a mnoho dalších). Nahrál mnoho skladeb světového repertoáru a českých skladatelů nejen minulosti, ale i 20. století. Italský časopis Guitart zařadil jeho jméno mezi 8 nejdůležitějších světových kytaristů roku 2003 a o dva roky později obdržel cenu Classical Guitar Award 2005. V současné době vyučuje hru na kytaru na Královské konzervatoři v Haagu a vyučoval na HAMU v Praze.

Pavel Steidl hraje v současné době nejvíce na kytaru Francisco Simplicio (1926), Franze Butchera (2008), Waltera Verreydta, Gabrielle Lodiho, Federica Shepparda, kopii J.G.Stauffera z dílny B.Kresseho a originální nástroj z počátku 19. století Nikolause G. Riese (cca 1830).

 

Informace k přihláškám do skupiny Pavla Steidla

věk 10+

Plánovaný počet vybraných účastníků 6 až 8 žáků a jejich pedagogové

Repertoár pro nahrávku: 2 skladby různých stylových období

Zpěv a doprovod písně libovolného výběru, nejlépe písně lidové

Prosíme, ukázky nahrajte na YouTube a do přihlášky vložte odkaz.

Přihlášky přijímáme do 30. 3. 2022.

Archiv událostí 2022/2023
26/8/2022 - 28/8/2022 Kroměříž

I. setkání Akademie MenART

1/10/2022 Praha

II. setkání Akademie MenART

5/11/2022 Praha

III. setkání Akademie MenART

18/2/2023 Praha

IV. setkání Akademie MenART

15/4/2023 Praha

V. setkání Akademie MenART

13/5/2023 Praha

VI. setkání Akademie MenART

6/6/2023 Praha - Staroměstská radnice

Staroměstská radnice

30/6/2023 Litomyšl

MenART pro Smetanovu Litomyšl - Zámecká jízdárna

6/10/2023 Atrium Žižkov

Hudební Odyssea: Pavel Steidl, Karel Košárek a jejich žáci