Karel Košárek

Od dětství jsem měl velké štěstí na pedagogy a inspirující osobnosti.

Tito lidé mi pomáhali najít si vlastní cestu vinterpretaci, chápání hudby a vmnoha dalších směrech. Sněkterými dokonce časem přerostl původní vztah učitel - žák do celoživotního přátelství. 

Akademie MenART je mimo jiné pro mě příležitostí, jak svým mentorům alespoň symbolicky poděkovat a být pro mladé talenty tím, čím oni byli pro mě. Velmi si vážím toho, že mohu být součástí tohoto skvělého projektu a těším se na se studenty nejen společné objevování kouzla a krásy hry na klavír, ale především na sdílenou radost zhraní SI na klavír.

Klavírista Karel Košárek má pověst interpreta s mimořádným rozsahem koncertních aktivit, patří též mezi nejžádanější komorní hráče. Spolupracuje s věhlasnými orchestry, ale též s předními českými pěvci, především Magdalenou Koženou, Romanem Janálem či Soňou Červenou, a doprovází renomované instrumentalisty jako Jiřího Bártu či Radka Baboráka. Je velmi ceněným interpretem zejména děl hudební moderny 20. století, tedy skladeb od Benjamina Brittena, George Gershwina, Dmitrije Šostakoviče, Bohuslava Martinů nebo Leonarda Bernsteina. Často premiéruje také soudobou hudbu.

Karel Košárek (*1961) vystudoval konzervatoř v Kroměříži a v Praze pod vedením profesorky Valentiny Kameníkové, následně Akademii múzických umění v Praze. Studia zakončil v USA na Southern Methodist University v Dallasu. Obdržel ceny na mnoha mezinárodních soutěžích, mimo jiné je vítězem Smetanovské klavírní soutěže Corpus Christi piano competition a laureátem Walter Naumburg Competition v New Yorku. K jeho nejvýznamnějším sólovým počinům patří vystoupení na Pražském jaru v roce 2003 s Nagoya Philharmonic Orchestra a dirigentem Tomášem Hanusem, na kterém provedl Třetí klavírní koncert Sergeje Rachmaninova. K proslulým projektům se řadí též vystoupení se Škampovým kvartem (rovněž na Pražském jaru), s nímž uvedl Šostakovičovův Klavírní kvintet g moll.

Významná je též Košárkova nahrávací činnost pro řadu významných společností (Supraphon, Hyperion, Etcetera, Naxos). Jeho první sólová nahrávka obsahovala skladby B. Smetany, B. Martinů, S. Barbera a G. Gershwina, velmi ceněným albem jsou Cigánské melodie (spolu s Romanem Janálem). Několik skladeb nahraných ve světové premiéře obsahuje CD s recitálem z klavírních skladeb Bohuslava Martinů, na nahrávce Labyrint je zase premiérově nahrán Klavírní kvintet Petra Ebena. Karel Košárek se v posledních letech rovněž intenzivně věnuje roli dramaturga – je jedním z hlavních iniciátorů a uměleckým ředitelem jedinečného hudebního festivalu Musica Holešov, který si za dobu své devítileté existence vydobyl úctyhodné renomé.

Archiv událostí 2021/2022
27/8/2021 Kroměříž

I. setkání MenART

2/10/2021 HAMU

II. setkání

12/2/2022 HAMU

IV. setkání

9/4/2022

V. setkání

14/5/2022 HAMU

VI. setkání