Karel Košárek

klavír

Od dětství jsem měl velké štěstí na pedagogy a inspirující osobnosti. Tito lidé mi pomáhali najít si vlastní cestu v interpretaci, chápání hudby a v mnoha dalších směrech. S některými dokonce časem přerostl původní vztah učitel - žák do celoživotního přátelství. Akademie MenART je pro mě příležitostí, jak svým mentorům alespoň symbolicky poděkovat a být pro mladé talenty tím, čím oni byli pro mě. Velmi si vážím toho, že mohu být již počtvrté součástí tohoto skvělého projektu a pomáhat mladým talentovaným klavíristům na jejich cestě. Do nového ročníku se těším nejen na práci v rámci sólového klavíru, ale taktéž na klavírní dua a pianisty, kteří se zabývají i vlastní autorskou tvorbou na poli klasické hudby a ty, kteří rádi v klavírní literatuře zavítají i do trochu jiných žánrů. Těším se na se studenty nejen na společné objevování kouzla a krásy hry na klavír, ale především na sdílenou radost z hraní SI na klavír.

Klavírista Karel Košárek má pověst interpreta s mimořádným rozsahem koncertních aktivit, patří též mezi nejžádanější komorní hráče. Spolupracuje s věhlasnými orchestry, ale též s předními českými pěvci, především Magdalenou Koženou, Romanem Janálem či Soňou Červenou, a doprovází renomované instrumentalisty jako Jiřího Bártu či Radka Baboráka. Je velmi ceněným interpretem zejména děl hudební moderny 20. století, tedy skladeb od Benjamina Brittena, George Gershwina, Dmitrije Šostakoviče, Bohuslava Martinů nebo Leonarda Bernsteina. Často premiéruje také soudobou hudbu.

Karel Košárek vystudoval konzervatoř v Kroměříži a v Praze pod vedením profesorky Valentiny Kameníkové, následně Akademii múzických umění v Praze. Studia zakončil v USA na Southern Methodist University v Dallasu. Obdržel ceny na mnoha mezinárodních soutěžích, mimo jiné je vítězem Smetanovské klavírní soutěže Corpus Christi piano competition a laureátem Walter Naumburg Competition v New Yorku. K jeho nejvýznamnějším sólovým počinům patří vystoupení na Pražském jaru v roce 2003 s Nagoya Philharmonic Orchestra a dirigentem Tomášem Hanusem, na kterém provedl Třetí klavírní koncert Sergeje Rachmaninova. K proslulým projektům se řadí též vystoupení se Škampovým kvartem (rovněž na Pražském jaru), s nímž uvedl Šostakovičovův Klavírní kvintet g moll.

Významná je též Košárkova nahrávací činnost pro řadu významných společností (Supraphon, Hyperion, Etcetera, Naxos). Jeho první sólová nahrávka obsahovala skladby B. Smetany, B. Martinů, S. Barbera a G. Gershwina, velmi ceněným albem jsou Cigánské melodie (spolu s Romanem Janálem). Několik skladeb nahraných ve světové premiéře obsahuje CD s recitálem z klavírních skladeb Bohuslava Martinů, na nahrávce Labyrint je zase premiérově nahrán Klavírní kvintet Petra Ebena. Karel Košárek se v posledních letech rovněž intenzivně věnuje roli dramaturga – je jedním z hlavních iniciátorů a uměleckým ředitelem jedinečného hudebního festivalu Musica Holešov, který si za dobu své desetileté existence vydobyl úctyhodné renomé.

 

Informace k přihláškám do skupiny Karla Košárka

Klavír sólo, čtyřruční hra  Karel Košárek

Věk: 7 – 18 let

Plánovaný maximální počet vybraných účastníků: 6/7  žáků sólo, ½ čtyřruční hra

Repertoár pro nahrávku k nominaci: 1 skladba barokní nebo klasická + 1 skladba romantická nebo moderní (možný Gerschwin, Ježek, 21. století ) + příp. vlastní skladba pro klavír

Jediným skutečně důležitým kritériem je talent, touha a potenciál rozvoje, nikoli věk.

Termíny setkání 2024/2025

23. – 25. 8. 2024 Olomouc

5.10. 2024         Praha

23.11. 2024       Praha

25.1. 2025         Praha

1. 4. 2025          Praha

17 .5. 2025         Praha

Termíny jednodenních setkání vycházejí z časových možností mentorů a mohou se v průběhu roku změnit.