Jiří Kabát

Jiří Kabát / Jan Fišer

viola a komorní hra

Stipendijní Akademii MenART vnímám jako počin, který tu dříve zásadně chyběl. Propojování kreativních nadaných mladých lidí, předávání zkušeností od mentorů a komunikace s pedagogy (a mezi pedagogy) tvoří podhoubí pro opravdu celostní rozvoj talentu. Setkávání a budování vztahů je také ideálním základem veškeré komorní hudby – oblasti, která je mému srdci mimořádně blízká. Jsem velice poctěn, že mohu vstoupit mezi své kolegy do mimořádného společenství MenARTu a těším se na mladé motivované violisty a komorní soubory a především na mnoho krásného společného muzicírování. 

Jiří Kabát studoval Pražskou konzervatoř a Royal Conservatoire of Scotland (RCS) v Glasgow. Jako sólista nebo dirigent vystupoval např. s Collegiem Českých Filharmoniků, Pražskou Komorní Filharmonií, Pražskými Komorními Sólisty, Komorní Filharmonií Pardubice, Filharmonií Hradec Králové, Plzeňskou filharmonií a dalšími. Získal stipendia pro Int. Music Academy v Plzni a Meadowmount School of Music (USA). Je držitelem cen z mezinárodních soutěží  a získal i další ocenění jako např. Classic Prague Award, Governor's Prize, Tillett Trust Bursary a další. Po osm sezón zastával pozici violisty Vlachova kvarteta Praha, dva roky působil v téže roli u Pavel Haas Quartet. Působil jako pedagog na Konzervatoři Pardubice a Univerzitě Hradec Králové, od školního roku 2020/21 byl jmenován ředitelem Základní umělecké školy Pardubice - Polabiny.  

Je též absolventem oboru skladba a dirigování ve třídě Jiřího Gemrota resp. Miriam Němcové a Miroslava Košlera. V roce 2011 získal 1. cenu a, mimořádně udělovanou, cenu absolutního vítěze druhého ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Antonína Dvořáka. Jeho díla zněla např. na Festival International Echternach, v komorním cyklu FOK a České Filharmonie, Östergötlands Music Dagar, Festival du Lubéron, Festival de Quatuors à Cordes en Pays de Fayence aj. Je držitelem ceny OSA za rok 2013 pro nejúspěšnějšího skladatele vážné hudby. Jako aranžér pracoval pro Českou Filharmonii i většinu tuzemských orchestrů, ale i mnoho komorních uskupení, nebo například pro švýcarské nakladatelství EMR. 

 

Informace k přihláškám do skupiny Jiřího Kabáta a Jana Fišera:

Věk: od 10 let 

Plánovaný maximální počet vybraných účastníků:  

2-3 soubory a jejich umělečtí vedoucí / pedagogové/ do společné třídy komorní hry pod vedením Jana Fišera a Jiřího Kabáta 

Komorní hra: smyčcová dua, tria, kvarteta a kvinteta 

Repertoár pro video nahrávku pro  soubory: 2 skladby z odlišných období 

Jediným skutečně důležitým kritériem je talent, touha a potenciál rozvoje, nikoli věk. 

Prosíme, ukázky nahrajte na YouTube a do přihlášky vložte odkaz 

Přihlášky přijímáme do 31. 3. 2023.

Program 2023/2024
18/5/2024 Praha

VI. setkání Akademie MenART

22/11/2024

Hudební odyssea: Jan Fišer, Jiří Kabát a mladí

Archiv událostí 2023/2024
25/8/2023 - 27/8/2023 Kroměříž

I. Setkání Akademie MenART

7/10/2023 Praha

II. setkání Akademie MenART

25/11/2023 Praha

III. Setkání Akademie MenART

24/2/2024 Praha

IV. setkání Akademie MenART

13/4/2024 Praha

V. setkání Akademie MenART