Jan Kodet

tanec

„Součástí Stipendijní akademie MenART jsem již 5 rokem a uvědomuji si, jak s každou novou skupinou mladých a talentovaných tanečníků dochází k spontánnímu obohacování v rámci našeho oboru. Pro mě samotného byly (nejen) v začátcích zcela zásadní právě setkání s výjimečnými osobnostmi. Upřímně bych si tedy přál, kdyby se i mně podařilo zapálit pro tanec další generaci a předat tak vášeň a radost, bez nichž se neobejde žádná umělecká disciplína. Nechat vás nahlédnout do mého světa. Touha vyjadřovat se pohybem a tancem je v současné společnosti stále intenzivnější. Proto je stěžejní vnímat důležitost setkávání a otevřenost pro další individuální růst mladých talentů. Tanec je i v uměleckém světě oborem tak specifickým a právě vzájemné konfrontování nás posouvá dopředu. Udělá mi tedy velkou radost, když se podaří otevřít dveře do světa pohybu a tance dalším budoucím tanečníkům, pedagogům nebo choreografům. Vždyť svět zájmového a profesionálního tance odděluje často tak málo. Pojďme se tedy setkávat, tančit a objevovat další prostory.“

Jan Kodet, choreograf (a často též režisér v jedné osobě), taneční pedagog a baletní mistr Národního divadla, patří k předním představitelům současné taneční scény. Vytvořil řadu úspěšných a novátorských projektů tanečního divadla nejen u nás, ale i v zahraničí, například Danse Macabre, Doteky snáře, Gates, Cala Estreta, Raumtraumen, Povídání s Fridou, Zlatovláska, Čarodějův učeň, Malá mořská víla či Human Locomotion. K cenami ověnčeným představením patří třeba Lola & Mr. Talk (Divadlo Archa) nebo Camoufl.AGE (balet Národního divadla), jež získaly Cenu divadelních novin a Sazky za nejlepší choreografický počin divadelní sezóny. Jeho loňským autorským počinem bylo tanečně divadelní představení Egon Shiele-autoportrét na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. I jeho pedagogická činnost je rozkročena mezi české a zahraniční školy, divadla a taneční skupiny. Techniku moderního tance, improvizaci a kompozici vyučoval vedle Prahy (spolupráce s Taneční konzervatoří hl. m. Prahy či Tanečním centrem Praha) také v Německu, Španělsku, Švédsku, Norsku, Švýcarsku či Portugalsku aj. Od roku 2006 přednáší na taneční katedře pražské HAMU. Nyní budou mít příležitost díky jeho zapojení do dalšího ročníku Akademie MenART také taneční obory ZUŠ.

Taneční základy získal Jan Kodet ve Vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy (později Tanečním divadle Praha) pod vedením Ivanky Kubicové, Jana Hartmana či Marcely Benoniové. Po absolvování pedagogiky moderního tance na Taneční katedře HAMU sbíral v průběhu 90. let zkušenosti v zahraničí. Působil v Dance Berlin, S.O.A.P. Dance Theater Frankfurt, Ballet Gulbenkian Lisabon a setkal se s takovými choreografy jako Ohad Naharin, Nacho Duato, Paulo Ribeiro nebo Itzik Galili. Nejvíce si však Kodet cení spolupráce s portugalským choreografem Rui Hortou, v jehož skupině několik let tančil a posléze pracoval jako Hortův asistent s řadou evropských souborů (Cullberg Ballet, Compagnie National de Mareseille či Icelandic Ballet aj.). 

Po návratu do Prahy nastoupil jako baletní mistr do Národního divadla, především ale působil jako nezávislý umělec. Vytvořil řadu jak rozměrných inscenací, v nichž připravil jen pohybovou složku, tak autorských projektů, u kterých hraje stejně důležitou roli jak tanec, tak i výtvarná koncepce. Pravidelně spolupracuje s mladými tanečníky, s režiséry multižánrového ražení, s režisérským tandemem SKUTR, tedy Lukášem Trpišovským a Martinem Kukučkou (např. Shakespearovské slavnosti v Praze, operní a činoherní produkce: Kytice a Hamlet - činohra ND Praha, Hoffmanovy povídky -opera ND Brno aj.). Jako jeden z mála choreografů také spolupracuje se současnými skladateli, třeba s Ivanem Acherem, Petrem Kalábem nebo Zbyňkem Matějů. Choreograficky se rovněž podílí na vzniku operních inscenací režiséra Jiřího Heřmana; z představení pro Národní divadlo v Praze to byly například Rusalka, Hry o Marii, Gloriana a v Brně Epos o Gilgamešovi, Faust a Markétka, Alcina či Glagolská mše/Z mrtvého domu. Pracuje také ve sféře komerčního využití tance. Prezentoval taneční přehlídky značek Nike, Puma, Christian Dior a další. Choreografoval řadu reklamních spotů. Spoluvytvářel hudební videoklipy pro Vojtěcha Dyka a Barboru Kodetovou. Jako pedagog se účastnil celé řady mezinárodních workshopů a byl spoluzakladatelem a uměleckým šéfem International Contemporary Dance Workshop Prague (ICDW Prague).

 

Informace k přihláškám do skupiny Jana Kodeta

Aktuální požadavky pro zájemce – taneční soubory: 

Věk: 12+  

Plánovaný maximální počet vybraných účastníků: 1 nebo 2 soubory (cca max do 15 tanečníků)  

K přihlášce přiložte charakteristiku skupiny – shrnující pohled pedagoga na práci souboru, uveďte své vzory a očekávání od účasti v projektu. Přiložte také krátké vzkazy od členů souboru (vztah k oboru, očekávání). 

CV pedagoga – absolvované studium, předchozí zkušenosti v oboru. 

Přiložte dvě až tři ukázky choreografie, na které pracujete - ukázky z realizovaných či rozpracovaných prací (může jít o work in progres ze zkoušky nikoli záznam celého vystoupení) v délce do 5ti minut. 

Ukázky je třeba nahrát (jako veřejný či neveřejný odkaz) na YouTube – viz. Podmínky přihlášek.

Upozorňujeme, že nesplnění všech podmínek (obecné podmínky + specifické podmínky mentora) může být důvodem k vyřazení přihlášky.

 

Program 2024/2025

23. – 25. 8. 2024 Olomouc

Místa jednodenních setkání budou specifikována po domluvě s přijatou skupinou. Termíny jednodenních setkání vycházejí z časových možností mentorů a mohou se v průběhu roku změnit.  V průběhu cyklu proběhne celkem šest setkání.