Irvin Venyš

klarinet

korepetice: Daniel Wiesner

Děkuji Akademii MenART za opětovné pozvání k působení v mentoringovém programu. Čím dál více si uvědomuji, že je v životě velice důležité, koho člověk v jeho průběhu potká a kým a jakým směrem je ovlivněn. To neplatí pouze pro hudbu, ale pro veškeré sféry lidského bytí a vývoje člověka, který neustává až do konce jeho života. A kdo ví, jestli nepokračuje i po něm… Jsem rád, že se v rámci Akademie MenART naše cesty setkají a budeme mít možnost se vzájemně obohatit nejen v rovině hudební, ale i lidské.  Těším se již podruhé na všechny mladé klarinetistky a klarinetisty a jejich pedagogy ze základních uměleckých škol.

Irvin Venyš je jedním z nejprogresivnějších interpretů české hudební scény. Především díky širokému interpretačnímu rozpětí, od „klasické“ hudby přes folklór i jazz až po náročné skladby 20. a 21. století, se stal vyhledávaným sólistou a komorním hráčem. Spolupracuje s mnoha současnými skladateli a aktivně se podílí nejen na premiérových interpretacích skladeb zahraničních i domácích autorů. Pravidelně nahrává pro Český Rozhlas, Českou Televizi, ORF, Mitteldeutsches Rundfunk NAXOS, a firmy Arco Diva, Supraphon. Nejnovější CD s Epoque Quartet Komp(l)ot vydal na svém novém labelu Irvin Classics.

Působí jako pedagog klarinetu na HAMU v Praze a jako ředitel Nadace Bohuslava Martinů.

Spoluzaložil a organizuje kulturně vzdělávací projekt Pražské klarinetové dny a Koncert proti totalitě, který je připomínkou výročí 17. listopadu a útlaku umělců totalitními režimy.

 

Irvin Venyš is one of the most progressive performing artists on the Czech music scene. His extensive interpretational skills spanning from classical music to folklore to jazz and the demanding pieces of the 20th and 21st centuries have earned him the reputation of a sought-after soloist and chamber music player. He works with numerous contemporary composers and is actively involved in (not only) premiering compositions by both domestic and international composers. He regularly records for Czech Radio, Czech TV, ORF and Mitteldeutsches Rundfunk, NAXOS as well as for record labels such as Arco Diva and Supraphon. He issued his latest CD recorded with the Epoque Quartet, Komp(l)ot on his new label, Irvin Classics.

He teaches clarinet at HAMU in Prague and is the director of the Bohuslav Martinů Foundation.

He co-founded and organises the Prague Clarinet Days and the Concert Against Totalitarianism intended to commemorate the 17th of November and the oppression that artists face under totalitarian regimes.

 

Informace k přihláškám do skupiny Irvina Venyše:

Věk: 10+ 

Plánovaný počet vybraných účastníků je 6 až 8 žáků a jejich pedagogové 

Repertoár pro nahrávku: 2 skladby různých stylových období 

Prosíme, ukázky nahrajte na YouTube a do přihlášky vložte odkaz. 

Termíny setkání 2024/2025

23. – 25. 8. 2024 Olomouc

5.10. 2024         Praha

23.11. 2024       Praha

25.1. 2025         Praha

1. 4. 2025          Praha

17 .5. 2025         Praha

Termíny jednodenních setkání vycházejí z časových možností mentorů a mohou se v průběhu roku změnit.