22/9/2022

Ze života absolventů: Jan Schulmeister

Roční stipendium Akademie MenART byl významný odrazový můstek

Jan Schulmeister je jeden z nevýraznějších talentů klavírního umění nejmladší generace. Žák kroměřížské konzervatoře má za sebou nespočet úspěchů v soutěžích i profesních pódiových zkušeností. Těší nás, že právě roční stipendium v naší Akademii MenART, kde studoval ještě jako žák ZUŠ Kroměříž pod vedením klavírního virtuosa Ivo Kahánka, ho podpořilo na cestě ke studiu a  profesionální umělecké dráze. Zajímá nás, jak se vyvíjejí cesty našich absolventů a více si můžete přečíst zde. Přejeme mu mnoho zdaru a uspokojení na další cestě.