7/4/2022

Sára Kolaříková

„Na každou lekci i setkání s dalšími stipendisty se vždycky moc těším. Prožívám příjemné pocity vnitřního obohacení z dalších nových podnětů a především radost z hudby. Při účasti na lekcích ostatních stipendistů ze skupiny mám možnost poznávat nový klavírní repertoár a zároveň sledovat, jak moji vrstevníci řeší leckdy podobné problémy při nácviku skladeb. Myslím si, že i pana Košárka naplňuje to, že může mladým muzikantům předávat své bohaté zkušenosti. Je velmi důsledný, ale zároveň laskavý a přístupný diskusi.“

Sára Kolaříková s ped. Pavlínou Klokočníkovou, ZUŠ Pardubice, stipendistka ze skupiny Karla Košárka