15/12/2022

Závěrečný koncert českého předsednictví EU v Bozar

Bylo pro nás velkou ctí připravit slavnostní závěrečný koncert českého předsednictví v prestižních sálech bruselského Paláce umění BOZAR. 

 

Myšlenka pořádajícího Českého centra v Bruselu byla představit originálním způsobem dění na současné české autorské scéně rovnou na dvou scénách. Oslovili jsme osobnosti, které jsou právě pro osobitý přístup k tvorbě oceňované. Právě skrze svou tvorbu zprostředkovávají skvělou prezentaci jedinečnosti české kultury. Mentoři MenART Beata Hlavenková, Radek Baborák a Marcel Bárta pro tento večer přizvali své hudební partnery Kapelu Snů, Baborak Ensemble a Vertigo.

Druhé silné téma slavnostního večera bylo zosobněné v jeho názvu - Passing the Baton to the Next Generation. Je to klíčové téma Akademie MenART –  vyhledávat a podporovat talenty a umožňovat sdílení zkušeností mezi špičkovými umělci, pedagogy a studenty ZUŠ díky ročnímu stipendiu na společnou práci. Právě hledání příkladů dobré praxe považujeme za cestu, která nás posouvá vpřed a umožňuje uchovávat ty nejlepší přístupy. 

Naši stipendisté byli zapojení do společných částí večera, kde zazněla většina skladeb premiérově připravených přímo pro tento večer, a rámovali jeho úvod i závěr po boku profesionálů. Zaslouženě sklidili velký ohlas.

Akademie MenART je mladou vzdělávací neziskovou organizací, která se plně soustředí na své poslání. Za tuto možnost a podporu děkujeme našim patronům v čele s RSJ, Liborem Winklerem a Juliusem Prügerem.

Těší nás, že téma uměleckého vzdělávání a mladá generace dostala díky skvělé vizi pořádajících Českých center, Úřadu vlády a Ministerstva kultury ČR příležitost reprezentovat českou kulturu v tomto slavnostním rámci. 

 

Gratulujeme účinkujícím studentům Akademie MenART:

Vladimír Slavíček composer, piano
ped. Radek Škeřík, ZUŠ Střezina, Hradec Králov

Nora Lubbadová piano
ped. Jaromíra Šnederflerová, ZUŠ Olešská, Praha

Veronika Chamolová soprano
ped. Barbora Klozová Velehradská, Konzervatoř Jana Deyla

Tadeáš Syrový composer, piano ped. Otto Orany, ZUŠ Zbraslav, Praha

Vintíř Langášek violin
ped. Dušan Kovařík, ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno 

Atmosféru závěrečného večera skvěle zachytila fotografka Dagmar Kneřová zde.