17/7/2023

Slavnostní koncert absolventů klasické hudby na Smetanově Litomyšli

Poslední školní den patřil Slavnostnímu koncertu našich vybraných absolventů klasické hudby, kteří prostřednictvím svého talentu a radostí z hudby vytvořili v zámecké jízdárně mimořádnou atmosféru.

V pečlivě sestavené dramaturgii vystoupilo 24 vybraných mladých talentovaných interpretů napříč obory. Posluchači ocenili virtuositu v sólových skladbách mladých interpretů, jakož i sdílenou energii v rámci komorních skladeb. Krása hlasů mladých pěveckých nadějí vyzněla ve vybraných písních cyklu M. Sch. Trnavského.

 

Je úžasné sledovat růst a pokroky všech stipendistů. Jsou to mladí lidé obdaření nadáním, ale též zázemím rodiny a pedagogů, kterým za to patří dík. Přeji všem mladým pianistům, aby čas strávený u klavíru vnímali jako nejlepší investici do sebe sama. S velkou nadějí budu sledovat jejich další cestu.“ hodnotí roční práci Ivo Kahánek, který u projektu stojí od jeho pilotního ročníku.

Umění kultivuje nejen duši, ale také přispívá ke schopnostem vlastního sebepřijetí, pohledu na sebe i společnost. Umění má mimořádnou moc kultivovat celou osobnost dětí a mládeže a pomoci nalézt v životě to, co člověka naplňuje. Čas je to nejcennější, co člověk v životě má a já jsem vděčná, že sama za sebe mohu říci, že věnovat se mladým lidem a předávat jim něco z toho, co jsem se naučila, je tou nejvíce naplňující věcí v mém životě,“ dodává jedna ze stálých hvězd festivalu Kateřina Kněžíková, která se též MenARTu věnuje od jeho úplných začátků.

„MenART je neocenitelná platforma pro mladé nadšené hudebníky, kteří prahnou po hudebních podnětech, nových inspiracích, nápadech a taky přátelstvích s kamarády v oboru. Pro nás pedagogy poskytuje MenART prostor pro konzultaci a také konfrontaci ve spolupráci se špičkovými pedagogy. Ale to nejdůležitější, co MenART přináší kromě účinkování na prestižních koncertech, je nesmírná radost z toho, že hudba je v této náročné době nenahraditelnou studnicí krásy a radosti ze života.“  je jedna z mnoha zpětných vazeb od pedagoga ze třídy M. Fukačové.

Děkujeme Smetanova Litomyšl za možnost slavnostního uzavření jejich roční cesty.

Za krásné fotografie děkujeme Ivanovi Krejzovi.