6/2/2024

Navázali jsme spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Nové spolupráce si velmi vážíme, ceněná erudice a moderní přístupy této přední etablované vzdělávací instituce představují otevření spolupráce pro naše pedagogy i mentory. 
Děkujeme za vstřícná slova proděkanky fakulty doc.Mgr. Petry Šobáňové, Ph.D.: „Z navázané spolupráce s MenARTem máme velkou radost, těší nás zejména možnost propojit oborové didaktiky a náš výzkum s příklady dobré praxe v oblasti práce s talenty a podpory expresivní činnosti mladých lidí,“ upřesňuje význam spolupráce Petra Šobáňová, proděkanka fakulty, kde se tradičně věnují také pregraduální přípravě učitelů výtvarné a hudební výchovy pro základní umělecké školy.
Těšíme se na společnou cestu.