Ivo Kahánek

klavír

“Mezi talentovaným žákem ZUŠ a profesionálním umělcem je jistě spousta rozdílů v dovednostech a zkušenostech, ale v jedné věci jsou - nebo by měli být - stejní: oba by měli cítit intenzivní touhu vyjadřovat se hudbou. A jelikož touha se vždy lépe prožívá (minimálně) ve dvou, mám velkou radost z projektu Mentoringu, který unikátním způsobem propojuje světy ZUŠ a profesionálního umění - světy, které jeden bez druhého nemohou dlouhodobě úspěšně existovat. Za svá studia jsem potkal mnoho lidí, kteří mi zcela nezištně a s úsměvem pomohli na mé cestě k profesionalismu. Je mi velkou ctí a radostí, že nyní mohu poslat jejich dar dál mým mladým kolegům!”

Ivo Kahánek je mnohými považován za nejlepšího současného českého pianistu. Patří k umělcům, kteří přirozeně spojují naprosto skvělé technické zvládnutí hry s působivou interpretací nevšední emocionální síly a hloubky. Kahánek uvádí se zralým technickým nadhledem takřka vše od baroka po modernu s těžištěm v romantické hudbě a ve světě je považován přímo za specialistu na interpretaci české hudby. Díky svému daru okamžitě navázat citovou vazbu s publikem si však vydobyl pozici interpreta, od něhož publikum slyší rádo cokoli, protože to zkrátka stojí vždy za to.

Absolutní vítěz soutěže Pražského jara v roce 2004 svou světovost potvrdil hned 3 roky nato při debutu na festivalu BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall, kde vystoupil pod taktovkou Jiřího Bělohlávka v doprovodu BBC Symphony Orchestra. Živě přenášený koncert nabízí jako digitální download i Deutsche Grammophon. V roce 2014 byl Sirem Simonem Rattlem pozván ke dvěma vystoupením s Berlínskou filharmonií, a po Rudolfu Firkušném se stal teprve druhým českým pianistou, který vystoupil s tímto tělesem. Vedle sólové dráhy se věnuje též komorní hudbě (zejména s Dvořákovým triem) a dramaturgické i pedagogické činnosti – nejen na zavedených institucích jako HAMU či Pražská konzervatoř, ale též v rovině mentoringu; mezi jeho chráněnce patří např. mladý talent Martin Chudada.

Ivo Kahánek hraje na klavír od čtyř let. Je absolventem ZUŠ ve Frýdku-Místku, Janáčkovy konzervatoře v Ostravě u Mgr. Marty Toaderové a Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského. Má za sebou také stáž na prestižní londýnské Guildhall School of Music and Drama a mistrovské kurzy pod vedením Karl-Heinze Kämmerlinga, Christiana Zachariase, Alicie de Larocha, Imogen Cooper, Petera Frankla a mnoha dalších. Za své vzory považuje Svjatoslava Richtera či Wilhelma Kempffa, proslulé schopností vyjádřit skryté hudební nuance – ke stejnému přístupu vede i své studenty: „Nechci, aby hráli jasněji nebo víc legato. Spíš je nabádám, aby si představovali, že skladbu zpívá krásná sopranistka s dlouhými vlasy, nebo aby mysleli na krajinu s horami a lesem…“

Kahánek je také podstatnou tváří Supraphonu, propaguje tuzemskou tvorbu (v minulém roce ho ministerstvo zahraničí angažovalo do spotu propagujícím Českou republiku ve světě), je patronem Nadačního fondu Harmonie a členem sdružení PETROF Art Family, pro něž připravuje speciální koncertní řadu a vedle koncertování vybírá piana pro hudební instituce, mj. Českou filharmonii.Rodačka z Bohumína absolvovala Pražskou konzervatoř a Hudební a taneční fakultu AMU v Praze ve třídě Jiřiny Přívratské. V roce 2006 se stala stálou členkou Opery Národního divadla, v současné době zde vystupuje např. v inscenacích Poprask v opeře, Romeo a Julie či Kouzelná flétna. Její angažmá však zahrnují i celou řadu mimopražských divadel (nejčastěji v Ostravě, Brně, Plzni a Liberci), představila se publiku na řadě festivalů u nás i v zahraničí a má za sebou spolupráci s předními orchestrálními tělesy, řadou skvělých dirigentů (Jiří Bělohlávek, Serge Baudo, Manfred Honeck, Jiří Hrůša, Václav Luks, Tomáš Netopil, Asher Fisch či Enrique Mazzola) i režisérů (Karl-Ernst Herrmann, Jiří Heřman, Linda Keprtová aj.).

patronem programu je spoleČnost RSJ - dĚkujeme!