Rozhovory 

s mentory MenART

ohlasy v tisku

Únor 2018, Autor-IN

Beata Hlavenková: Nezáleží na tom, odkud jste

​

28. 2. 2018, Ceský rozhlas Vltava

Vizitka – Ivo Kahánek, Dana Syrová – V umění jsou učitel s žákem na společné cestě

​

Březen 2018, časopis Harmonie 

Velký rozhovor s Mentory MenART

​

20. 8. 2018, Český rozhlas 2

Dobrá zpráva – s Danou Syrovou o startu MenARTu  

​

27. 8. 2018, Harmonie on-line 

MenART: Inspirativní setkání malých I velkých milovníků umění

​

3. 9. 2018, Český rozhlas Vltava

Reflexe 13:00 – 13:45, repriza 23:00 – 23:45

​

Ohlédnutí Renaty Spisarové za startem MenARTu v Kroměříži

​

LISTOPAD 2018, HARMONIE

Ohlédnutí Lukáše Pavlici za startem projektu MenART v listopadové Harmonii

​

Ohlédnutí za 3. Setkáním stipendistů MenART a ohlášení II. Ročníku:

ČESKÁ TELEVIZE

patronem programu je spoleČnost RSJ - dĚkujeme!