Gratulujeme všem stipendistům, které si mentoři vybrali pro společné setkávání v roce 2019/2020.

Děkujeme za velký zájem a všem přejeme odvahu a radost z tvorby na Vaší cestě za poznáváním uměleckých oborů.

Inspirativní setkání  jsou v životě zásadní.

Stipendijní program MenART míří do základních uměleckých škol s cílem podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují.

Gratulujeme všem stipendistům, které si mentoři vybrali pro společné setkávání v roce 2019/2020.

Děkujeme za velký zájem a všem přejeme odvahu a radost z tvorby na Vaší cestě za poznáváním uměleckých oborů.

klasická hudba

JAN FIŠER

housle

Kateřina Kněžíková 

soprán

Ivo Kahánek

klavír

Autorská hudba

Beata Hlavenková 

skladba / klavír

Radka Fišarová 

muzikálový zpěv

VýtvarnÉ umění

Alžběta Skálová

ilustrace, grafika

Michal Gabriel

sochařství

Literárně dramatický OBOR

Tanec

Viliam Dočolomanský

Jan Kodet

“Mám radost, že prostřednictvím celorepublikové sítě základních uměleckých škol můžeme podpořit výrazné talenty. Že můžeme přispět k tomu, aby se vzájemně propojili a aby takto vzniklá synergie přinesla jejich tvorbě nový rozměr. Obohatí tak nejen sami sebe, ale především celou naši společnost.” Libor Winkler, řídící partner RSJ

cíl programu

Cílem Nadačního fondu Magdaleny Kožené je podpořit a zviditelnit význam uměleckého vzdělávání v naší společnosti.

Stipendijní program MenART míří do základních uměleckých škol s cílem podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují.


Program MenART 

 • nabízí dvojici student ZUŠ – pedagog ZUŠ roční stipendium v rámci uceleného programu spolupráce s mentory – výraznými uměleckými osobnostmi
 • propojuje uměleckou praxi a vzdělávání, inspiruje k výměně zkušeností a navázání vazeb důležitých pro další tvůrčí činnost v rámci moderních přístupů k uměleckému vzdělávání talentovaných žáků a škol, které usilují o podporu jejich talentů 
 • podporuje základní umělecké školy jako ideální otevřené prostředí pro zachycení a výchovu talentů

 podmínky 2. ročníku


Princip programu MenART

 • roční stipendium obsahuje 4 pracovní setkání s mentorem  
 • program slavnostně zahájí intenzivní 2,5 denní pracovní setkání v Kroměříži 
 • následovat budou 3 intenzivní konzultace v dvouměsíčních intervalech pro skupinu mentor – student - pedagog ZUŠ
 • každá dvojice student – pedagog obdrží osobní doporučení od mentora pro svou další uměleckou činnost a certifikát o absolvování ročního programu

Souvislosti programu MenART

 • výstupy programu budou prezentovány v rámci dalších souvisejících aktivit Nadačního fondu Magdaleny Kožené mj. v rámci ZUŠ Open – Mezinárodního happeningu uměleckých škol
 • Výstupy programu MenART budou prezentovány ve spolupráci s festivaly Pražské jaro a Smetanova Litomyšl 2020


Harmonogram 2. Ročníků MenART

Přípravná fáze

31. 3. 2019 –  uzávěrka přihlášek

15. 5. 2019 – zveřejnění stipendistů


Plán setkánÍ

I. setkání     |    Kroměříž     |    30. 8. – 1.9. 2019

II. setkání     |    Hamu / Umprum / DOX     |    9. 11. 2019

III. setkání     |    Hamu / Umprum / DOX     |    1. 2. 2020

IV. setkání     |    Hamu / Umprum / DOX     |   18. 4. 2020


Důležité: Termíny mohou být upraveny v závislostech na časových možnostech mentorů. 

Rozsah výuky zůstane zachován. 


Harmonogram ZDE. (xls)

Vstupní podmínky dle oborů ZDE. (pdf)


kritéria výběru stipendistů hodnocení

 • přihlášky hodnotí poradní tým Nadačního fondu, výsledný výběr účastníků stipendijního programu podléhá osobnímu rozhodnutí mentora 


Všechny přihlášky obsahují povinně:

 • 1. Motivační dopis studenta – nejde nám o životopis studentů, je pro nás důležitý jejich osobní pohled, co pro ně práce na ZUŠ znamená, jaká je jejich cesta, na čem rádi pracují, s jakými očekáváními se do programu hlásí.
 • 2. Ukázky prací – nejde o profesionální nahrávky, zcela stačí MP3, MP4, AVI pořízené na hodině a foto výtvarných prací
 • 3. Doporučující dopis pedagoga – pohled pedagoga na svého studenta, jeho přístup, motivace, přístup k oboru
 • 4. V případě skupin (J. Kodet a V. Dočolomanský) – prosíme o krátké vzkazy členů souboru a shrnující pohled pedagoga na práci souboru + ukázky z realizovaných či rozpracovaných prací (může jít o work in progres ze zkoušky nikoli záznam celého vystoupení) v délce do 5ti minut

termíny zveřejnění stipendistů

 • Stipendisté II. Ročníku budou vybráni  a ohlášeni v průběhu května 2019.

  jak se přihlásit

Do programu se mohou přihlásit studenti ZUŠ starší 10 let ve spolupráci se svými pedagogy.

Více viz. kriteria výběru31. 3. 2019 –  uzávěrka přihlášek

15. 5. 2019 – zveřejnění stipendistů

kontakt

Neváhejte nás kontaktovat s dotazy

Koncept a vedení projektu 

Dana Syrová dana@aficionado.cz


autorská hudba, TANEČNÍ OBOR

Zuzana Minaříková zuzana@aficionado.cz


klasická hudba

Irena Pohl Houkalová houkalova@zusopen.cz


výtvarný obor, LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

Martina Svobodová svobodova@zusopen.cz


Vstřícným hostitelem úvodního soustředění je ZUŠ Kroměříž

www.zuskm.cz


komunikace

Anna Vašátková + Silvie Marková markova@s-m-art.com


FOTOGRAF PROJEKTU

Zdeňka Hanáková


web

Lukáš Trnobranský lukas@trnobransky.com 


editor

Kateřina Bendáková


Za čas věnovaný konzultacím programu MENART děkujeme

David Mareček, David Dittrich, Jindřiška Kudrlová 


Partneři a spolupracující instituce

Partnerské instituce

HAMU, UMPRUM


Spolupracující instituce

MHF Pražské Jaro  |  Národní festival Smetanova Litomyšl  |  AZUŠ  | Národní institut pro další vzdělávání  | ZUŠ Kroměříž  |  Letní hudební akademie Kroměříž  |  spolek Zuška?Zuška!  | centrum současného umění DOX | Bohemian Heritage Fund 


MEDIALNÍ PARTNER

Časopis Harmonie  | Český rozhlas


Poděkování

Za dlouhodobou vůli podporovat umění, umělecké vzdělávání a umělecké projekty patří náše neskonalé poděkování:

patronu programu MenART RSJ , jmenovitě Liborovi Winklerovi

Za podporu děkujeme Nadaci Avast.

Za možnost podpořit studium vybraných studentů děkujeme Nadaci Albatros.

PATRON PROJEKTU:

FINANČNÍ PODPORA:

PODPORA VYBRANÝCH STUDENTŮ