Inspirativní setkání

jsou v životě zásadní.

Stipendijní program MenART míří do základních uměleckých škol s cílem podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují.

Přihlášky otevřeny do 31. března 2018

klasická hudba

Tomáš Netopil

dirigent

Kateřina Kněžíková  

soprán

Ivo Kahánek

klavír

Autorská tvorba

Beata Hlavenková

skladba / klavír

Lenka Nová

zpěv

Terezie Kovalová

violoncello

Výtvarný obor

Maxim Velčovský

design

Petr Nikl

Milan Cais

cíl programu

Cílem Nadačního fondu Magdaleny Kožené je podpořit a zviditelnit význam uměleckého vzdělávání v naší společnosti.

Stipendijní program MenART míří do základních uměleckých škol s cílem podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují.

 

Program MenART

podmínky 1. ročníku

 

Princip programu MenART

 • roční stipendium obsahuje 4 pracovní setkání s mentorem  
 • program slavnostně zahájí intenzivní 2,5 denní pracovní setkání v Kroměříži - hostitelem a partnerem úvodního soustředění je Letní hudební akademie Kroměříž a její patron Tomáš Netopil
 • následovat budou 3 intenzivní konzultace v dvouměsíčních intervalech pro skupinu mentor – student - pedagog ZUŠ
 • každá dvojice student – pedagog obdrží osobní doporučení od mentora pro svou další uměleckou činnost a certifikát o absolvování ročního programu

 

Souvislosti programu MenART

 • výstupy programu budou prezentovány v rámci dalších souvisejících aktivit Nadačního fondu Magdaleny Kožené mj. v rámci ZUŠ Open – Mezinárodního happeningu uměleckých škol
 • Program MenART bude oficiálně zahájen společným koncertem mentorů a jejich žáků v rámci festivalu Pražské jaro 24. května 2018.
 • výstupy prvního ročníku budou sdíleny v rámci Národního festivalu Smetanova Litomyšl 2019

 

Harmonogram 1. Ročníků MenART

 • leden – březen 2018 – přihlášky
 • do 30. dubna 2018 – výběr a zveřejnění stipendistů – student – pedagog – ZUŠ
 • I. setkání - 24 - 26. 8. 2018 – slavnostní zahájení programu v Kroměříži – patronem a hostitelem Kroměřížského setkání je Tomáš Netopil
 • II. setkání – 3. - 4. listopad 2018 – HAMU
 • III. setkání - 26. - 27. leden 2019 – HAMU
 • IV. závěrečné setkání - 27. - 28. duben 2019 – HAMU

 

Důležité  

S ohledem na časové možnosti a vytížení mentorů mohou být termíny konzultací přizpůsobeny – bude řešeno individuálně pro skupiny, kterých se případné úpravy harmonogramů budou týkat. 

 

Termín přihlášek

leden 2018 – 31. březen 2018 

Vstupní podmínky dle oborů KE STAŽENÍ 

 

kritéria výběru stipendistů hodnocení 

 • přihlášky hodnotí poradní tým Nadačního fondu, výsledný výběr účastníků stipendijního programu podléhá osobnímu rozhodnutí mentora

termíny zveřejnění stipendistů

 • Stipendisté budou vybráni  a ohlášeni do konce dubna 2018

 

Podmínky pro stipendisty 

 • do programu se mohou přihlásit studenti ZUŠ starší 10 let  (pro klasický klavír od 7 let) ve spolupráci se svými pedagogy
 • celý program je plně hrazen Nadačním fondem – plný rozsah výuky včetně pobytu a ubytovacích nákladů v Kroměříži
 • dvojice student – pedagog se zavazuje absolvovat program v celé šíři
 • dvojice student – pedagog se zavazuje reprezentovat svou ZUŠ a ve svém dalším působení se k jejímu základu hlásit

  jak se přihlásit

Do programu se mohou přihlásit studenti ZUŠ starší 10 let ve spolupráci se svými pedagogy

povinná struktura přihlášky obsahuje – motivační dopis studenta shrnující přístup k uměleckému oboru a důvody pro zapojení do programu (max 1 strana), doporučující dopis a vyjádření pedagoga ZUŠ (max 1 strana), ukázku práce – pro hudební obory max. 2 nahrávky – audio/video, pro výtvarný obor fotografie max  5 prací, případné doporučující dopisy (max. 1)

přihlášky zde

kontakt

Neváhejte nás kontaktovat s dotazy

Koncept a vedení projektu

Dana Syrová dana@aficionado.cz

 

autorská hudba

Zuzana Minaříková zuzana@aficionado.cz

 

klasická hudba 

Irena Pohl Houkalová houkalova@zusopen.cz

 

výtvarný obor

Martina Svobodová svobodova@zusopen.cz

 

vedení produkce slavnostního zahájení programu v Kroměříži

Jana Kubáčová kubacova@academykromeriz.com

 

komunikace 

Anna Vašátková + Silvie Marková markova@s-m-art.com

web 

Lukáš Trnobranský lukas@trnobransky.com

 

editor 

Kateřina Bendáková

 

Za čas věnovaný konzultacím programu MENART děkujeme

David Mareček, David Dittrich, Jindřiška Kudrlová

 

Partneři a spolupracující instituce

Hostitel a partnerem úvodního soustředění

programu MenART je mezinárodní Letní hudební akademie Kroměříž.

Patronem soustředění je umělecký ředitel akademie dirigent Tomáš Netopil."

www.academykromeriz.com 

 

Partnerské instituce

HAMU, spolek Zuška?Zuška!

 

Spolupracující instituce

MHF Pražské Jaro  |  Národní festival Smetanova Litomyšl  |  AZUŠ  | ZUŠ Kroměříž 

 

MEDIALNI PARTNER

Časopis Harmonie

patronem programu je spoleČnost RSJ - dĚkujeme!